formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

BiznesMarketing

Wprowadzenie innowacji – najważniejsza przyczyna rozwoju firmy

Wprowadzenie innowacji – najważniejsza przyczyna rozwoju firmy

Nigdy wcześniej liderzy korporacji nie zajmowali się tematem siły innowacji tak często i tak intensywnie. W ostatnich latach przeżyła znaczny wzrost, szczególnie w dużych firmach stała się w centrum uwagi. Siła innowacyjna jest obecnie uważana za jeden z najważniejszych kluczowych czynników umożliwiających długofalowe funkcjonowanie firmy. Jednak co właściwie oznacza słowo „innowacja” i jakie są rodzaje innowacji?

Innowacja definicja

W dziedzinie ekonomii termin innowacja jest używany w odniesieniu do nowych pomysłów i wynalazków. Innowacje wynikające z pomysłów, owocują nowymi produktami, usługami lub procesami. Jeżeli odnoszą one sukcesy gospodarcze i znacząco penetrują rynek w grupie produktów, jest to innowacja.
W szczególności systematyczna analiza źródeł z badań rynkowych, schematów sugestii, pomysłów pracowniczych, przyszłych trendów, konkurencji, obsługi klienta, targów, branż pokrewnych, trendów technologicznych, problemów jakościowych i słabości we wdrażaniu stanowi cenny punkt wyjścia do dalszych działań w zakresie stosowania metod w procesie innowacji.

Wprowadzenie innowacji – źródła

Źródłem innowacji są zmiany gospodarcze, zmiany technologiczne, nowa wiedza, nowe rynki itp. Te rzeczy sprawiają, że ludzie coraz częściej myślą o nowych produktach, usługach lub procesach biznesowych. Innowacje pomagają firmom być silnymi i konkurencyjnymi w branży.

Rodzaje innowacji

Innowacje są klasyfikowane, na przykład, według innowacji produktowych/projektowych oraz innowacji procesowych. Te dwa rodzaje innowacji realizują różne aspekty docelowe. Innowacje procesowe mają na celu efektywność, czyli wewnętrzną sferę działalności, usprawnienie lub przeprojektowanie procesów firmy.

Przykładem chyba najbardziej znanej innowacji procesowej jest wprowadzenie przez Henry’ego Forda linii montażowej w branży motoryzacyjnej.

Innowacyjność produktowa ma na celu efektywność, której sferą działania jest rynek, czyli zaspokojenie określonych potrzeb klienta. Jako przykład można tu przytoczyć zamianę drukarki igłowej na drukarkę laserową. Identyczne potrzeby zaspokajane są poprzez zastosowanie nowej technologii. Innowacje produktowe mają ogromne znaczenie dla przetrwania firm, ponieważ zapewniają przewagę konkurencyjną. Jednak badania pokazują, że innowacje produktowe często nie prowadzą do sukcesu. Ponad 95% nowych pomysłów na produkty kończy się niepowodzeniem z powodu ryzyka technicznego, rynkowego lub ekonomicznego.

Każdy rodzaj innowacji skutkuje zmianą, przez co to samo jest dodatkowo różnicowane ze względu na stopień zmiany, jaki powoduje w dotychczasowej praktyce firmy.

Udostępnij