formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

Biznes

Czym jest pakiet mobilności?

Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to przepisy unijne, które regulują wiele aspektów pracy w branży transportu, spedycji i logistyki. Pierwszy zbiór ustaw pojawił się już w 2020 roku, z kolei w 2022 roku dokonano sporej aktualizacji przepisów, która wprowadziła szereg istotnych zmian. Więcej o tym, jakie przepisy zawiera pakiet mobilności, znajdziesz w dalszej części tekstu!

Pakiet mobilności 2020

W 2020 roku wprowadzono pierwszą wersję pakietu mobilności. Skupiała się ona w szczególności na czterech obszarach pracy kierowców. Mowa o czasie jazdy, przerwach podczas jazdy, powrotach do bazy oraz odpoczynku tygodniowym. Każdy z tych elementów został szczegółowo opisany. Jakich zmian w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dokonano?

W kontekście czasu jazdy ustawodawca poszedł na nieznaczne ustępstwa. Od 2020 roku kierowcy mogą przedłużyć czas jazdy o godzinę, jeżeli czas ten zaważy na możliwości dostania się do bazy lub miejsca zamieszkania, jeżeli w grę wchodzi odbiór odpoczynku tygodniowego. Jeżeli jednak kierowca mógłby dotrzeć na regularny tygodniowy odpoczynek, może przedłużyć czas jazdy aż do dwóch godzin.

Pakiet mobilności przewiduje także istnienie 45-minutowych przerw podczas jazdy – przepis ten ma jednak zastosowanie jedynie w przypadku, gdy samochodem jedzie kilkuosobowa załoga.

Kwestia zjazdów do bazy również znalazła swoje miejsce w pakiecie mobilności. Od 2020 roku kierowca musi co 4 tygodnie odebrać regularny tygodniowy odpoczynek, 

Odpoczynki tygodniowe również doczekały się nowych regulacji. Przepisy pakietu mobilności zakazały odbywania regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Przewoźnik musi zapewnić kierowcy miejsce noclegowe. Kierowca może także odebrać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu.

Pakiet mobilności 2022

Aktualizacja przepisów pakietu dotknęły z kolei kwestii przewozów kabotażowych, minimalnych wynagrodzeń czy bazy transportowej.

Najistotniejszą zmianą dotyczącą minimalnych wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych jest to, że kierowca powinien otrzymywać co najmniej wynagrodzenie minimalne zgodne z tym, jaką minimalną stawkę przewidują przepisy kraju, w którym świadczy pracę.

Kierowca odbywający przewóz kabotażowy musi z kolei zjechać na bazę minimum raz na 8 tygodni. Istotnym elementem zapisu jest to, że baza musi znajdować się w tym samym kraju, co siedziba firmy.

Uregulowano także kwestię tego, co można uznać za bazę transportową. Wyszczególniono trzy elementy, a potrzebny jest co najmniej jeden:

  • baza postojowa powinna zawierać miejsca postojowe dla pojazdów;
  • musi posiadać miejsca rozładunku, załadunku lub łączenia ładunku;
  • przewiduje miejsce na naprawy i konserwację pojazdów.

Poznaj więcej przepisów pakietu mobilności!

Udostępnij