formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

InternetMarketing

Marketing mix definicja i znaczenie

Marketing mix definicja i znaczenie

Kiedy założyłeś firmę, opracowałeś strategię i określiłeś cele, pozostaje Ci osiągnięcie tych celów. Potrzebne do tego są odpowiednie środki marketingowe. Jakie działania należy podjąć, aby opracować własną strategię marketingową? Bardzo dobrze sprawdza się marketing mix. Na czym polega ta mieszanka i jak ją można zastosować?

Marketing mix definicja

Marketing mix ma na celu zapewnienie, że podejmowane są nie tylko działania reklamowe. Celem jest wybór holistycznego podejścia, tak aby naprawdę mieć oko na wszystkie istotne aspekty, które mogą wpłynąć na sukces marketingowy. Marketing mix opiera się na czterech P, którymi są:

– Product — produkt (polityka produktowa)
– Place — miejsce/dystrybucja (polityka dystrybucji)
– Price — cena (polityka cenowa)
– Promotion — promocja (polityka komunikacyjna)

Marketing 4P opiera się na założeniu, że środki marketingowe można zbudować wokół tych czterech P. Sam produkt ma ogromne znaczenie, ale tak samo, jak lokalizacja, cena i ostatecznie sama reklama.

Znaczenie marketingu mix

Koncepcja marketingu mix została opracowana w latach 60. XX wieku i jest prawdziwym klasykiem. Zastosowanie tej metody zmieniało się na przestrzeni lat. Szczególnie w erze cyfrowej pojawiły się zupełnie nowe możliwości reklamowe, ale także sprzedażowe. Jednak podstawowa zasada czterech P zawsze pozostawała taka sama i jest nadal aktualna.

Cele marketingu mix

Marketing mix nigdy nie powinien być tworzony samodzielnie ani rozpatrywany oddzielnie. Jest to stała część każdego biznesplanu i ma największy sens, gdy inne założenia są zintegrowane. Na przykład najpierw można zdefiniować cele strategiczne, z którymi następnie można koordynować działania marketingowe. Miks marketingowy musi być również powiązany z planem finansowym.

Stworzenie biznesplanu jest decydującym fundamentem założenia i rozwoju firmy. Na początku procesu rozruchu należy zainwestować wystarczająco dużo czasu w sumienne przygotowanie biznesplanu.

Celem marketingu mix jest zatem z jednej strony holistyczne podejście przy planowaniu działań marketingowych i ogólnych działań dystrybucyjnych. Równocześnie jednak jest to również kwestia skoordynowania tych działań z innymi obszarami firmy i ujednolicenia ich obrazu.

Miejsce marketingu mix w procesie strategii przedsiębiorczości

W tworzeniu strategii wykorzystywane są różne narzędzia. W marketingu marketing mix jest popularną metodą, która, musi być dostosowana do planowania strategicznego.

Zazwyczaj podczas opracowywania strategii najpierw definiuje się ogólne cele i kierunki strategiczne. Jeśli chodzi o sposób osiągnięcia tych celów, w grę wchodzą również marketing i sprzedaż. Teraz zadaniem jest wykorzystanie marketingu mix do wyjaśnienia, jakie strategie i konkretne środki mają zostać wdrożone w tych obszarach.

W dalszej kolejności plany te mają zostać uwzględnione w strategicznym planowaniu finansowym, aby stworzyć odpowiednie budżety i wyliczyć, jakie działania z finansowego punktu widzenia i kiedy można wdrożyć i jakie dochody powinny następnie przynieść.

Marketing 4C

Marketing 4C ukierunkowany jest przede wszystkim na klienta. W wymiarze klienta nowe podejście 4C podkreśla, że nie rozwój produktu powinien być przedmiotem działań korporacyjnych, ale raczej szczegółowa i dogłębna analiza potrzeb i wymagań klientów. W efekcie powstaje produkt, którego wartość dodana odpowiada potrzebom klienta, a jednocześnie spełnia wymagania większej indywidualności.

Udostępnij