formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

Biznes

Controlling i jego wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych

Controlling i jego wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych

Każdy, kto choć trochę uczył się rachunkowości wie, że jest to żmudna i skomplikowana dla wielu osób nauka. Mimo to, sporo jej adeptów znajduje pracę w organach księgowych małych, średnich i dużych firm. Każdy, kto rozpoczął pracę w księgowości wie, że controlling rachunkowy jest wymagającym, stresującym, ale i porządkującym finanse procesem.

Kontrola w księgowości – kto może ją przeprowadzić?

Proces controllingu jest niezbędny w prowadzeniu skutecznej i rzetelnej księgowości. Aby sprawdzić, czy wszystkie zdarzenia zostały faktycznie dobrze zaksięgowane, nie wystarczy tylko sam bilans na zamknięcie roku. Ważne jest, aby odpowiednie organy na bieżąco kontrolowały pracę pionu księgowości, gdyż to od niego zależy płynność finansowa przedsiębiorstwa. Faktem jest, że najtrudniejsze są te kontrole, które realizowane są przez firmy zewnętrzne. Trzeba jednak przyznać, że to one są najskuteczniejsze i przynoszą najlepsze efekty.

Co można kontrolować?

Nie ulega wątpliwości, że finanse i controlling to temat – rzeka. Zespół kontrolujący może sprawdzać m.in.:

– metodologię ewidencjonowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych,
– sposób obiegu dokumentów księgowych,
– wiedzę osób korzystających z programów księgowych,
– sposób ewidencjonowania podatków należnych i naliczonych,
– sposób, w jaki ewidencjonuje się zdarzenia gospodarcze związane np, z obrotem magazynowym, sprzedażą,
– stan bilansu, wskaźniki płynności finansowej za ubiegły okres rozrachunkowy itd.

Wnioski z kontroli przekazywane są zwykle do osób firmie, które nadzorują rachunkowość i jej pracę. Oczywiście dokumenty te trafią również na biurko szefa, który powinien dokładnie się z nimi zapoznać.

Wnioski i efekty

Jeśli pion księgowy nie popełnia rażących błędów w trakcie ewidencji zdarzeń gospodarczych, to osoby prowadzące księgowość nie muszą się niczego obawiać. Zwykle proces controllingu ma na celu wychwycenie błędów i doskonalenie kadr, a nie ich karanie. Gdy już odpowiednie, nadrzędne organy zapoznają się z wynikami kontroli, konieczne jest sporządzenie dokumentu, z którego zawartością musi zapoznać się cały pion księgowy. Dzięki temu można mieć pewność, że zmiany zainicjowane na skutek kontroli przyniosą pewne efekty. To, jakie one będą, będzie można ustalić przy kolejnym controllingu. Jest to bowiem proces cykliczny, który powinien odbywać się mniej więcej raz w roku.

Finanse i controlling to dwie, powiązane ze sobą (i chyba najważniejsze) sfery każdego przedsiębiorstwa. Dlatego muszą one ze sobą współdziałać, aby ewentualne błędy i niedociągnięcia były eliminowane już na samym początku wdrażanych działań.

Udostępnij