formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

BiznesFinanse

Definicja przedsiębiorczosci to co najmniej trzy ujęcia

Definicja przedsiębiorczosci to co najmniej trzy ujęcia

Przedsiębiorczość to główny motor rozwoju organizacji. Definicje przedsiębiorczości to siatka wielu aspektów tematu. Jest silnie związane z przestrzenią działań ekonomicznych jednostek w związku z zarządzaniem i szeroko rozumianym marketingiem.

Według Davidsona przedsiębiorczość można rozpatrywać w trzech przestrzeniach.

Przedsiębiorczość według Davidsona widziana przez pryzmat jej skutków

Rozpatrując jej rezultaty i skupiając się na skutkach zauważyć należy, że przedsiębiorczość oznacza osiągnięty zysk, który jest rekompensatą za ponoszone ryzyko i niepewność poczynionego wkładu. Każda organizacja działa w warunkach niepewności i musi nauczyć się zarządzać ryzykiem.

Innym rezultatem przedsiębiorczości zahaczajacym o zarządzanie i marketing jest działalność mająca często fizyczne przejawy we wprowadzanych na rynek nowych wyrobach, walce o rozszerzenie działalności o kolejne przestrzenie rynków dotychczas obsługiwanych – tzw. przestrzeń Czerwonego Oceanu i całkiem nowe rynki – rejony tzw. Błękitnego Oceanu. W procesie zaistnienia efektów ważna jest zatem efektywność omijająca jałowe biegi.

Przedsiębiorczość tegoż samego Davidsona skupiająca się na procesach

Sam proces może odnosić się również do czegoś nowego. Nowej usługi lub dobra. I może być nastawiony na tworzenie bogactwa jednostki lub całego społeczeństwa.

Każdy proces jest w dzisiejszej rzeczywistości Przemysłu 4.0 cyklem przemian informacyjnych. Zaczyna się od ich gromadzenia, składowania i przetwarzania napływających bodźców. Następnym krokiem jest dyskontowanie obróbki informacji i przekształcenie ich w dane. Dane, które niosą ze sobą potencjał wiedzy. Dopiero owa wiedza w procesie działań myślowych człowieka może stać się mądrością.

Procesowość przedsiębiorczości pozwala realizować bieżące cele związane z misją organizacji i popychać ją w kierunku strategicznych celów wyznaczonych w wizji przedsiębiorstwa.

Definicja Davidsona odnosząca się do umiejętności charakteryzujących człowieka przedsiębiorczego

Umiejętności, czyli jednego z zasobów, którym dysponuje człowiek. Dysponuje nimi wprawiając w ruch łańcuchy rzadkich zasobów poruszane jego decyzjami. W oparciu o świat fizyczny, który jest wciąż zapleczem dla działań ludzkich tworzony jest często niematerialny pierwiastek wartości dodanej.

Zauważona szansa wcielona w działanie jest przejawem umiejętności i realnego tworzenia, a nie jedynie biernej obserwacji i dokumentacji tego w czym się uczestniczy. Przedsiębiorca potrafi dostrzec szansę lub choćby jej cień tam, gdzie wszyscy inni widzą jedynie chaos.

Udostępnij