formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

Biznes

Encyklopedia biznesu- na czym polega przedsiębiorczość i zarządzanie

Encyklopedia biznesu- na czym polega przedsiębiorczość i zarządzanie

Przedsiębiorczość oraz umiejętność zarządzania to cechy idealnego właściciela firmy. Czym jeszcze powinien charakteryzować się dobry szef? Z pewnością bardzo dużym stopniem wytrwałości, cierpliwości oraz zorganizowaniem. Musi być otwarty na doświadczenie, wykazywać ciekawość intelektualną oraz być zmotywowany w dążeniu do celu oraz starać się być ugodowym.

Czym jest przedsiębiorczość?

Z definicji przedsiębiorczość jest cechą działania, które zapewnia racjonalną oraz efektywną koordynacją zasobów gospodarczych firmy.
Przedsiębiorcy wykazują się bardzo wysoką umiejętnością podejmowania decyzji oraz możliwości kreowania „czegoś” z ” niczego”.
Przedsiębiorczość obejmuje wiele terminów takich jak twórczość, innowacyjność, zdolność do podejmowania ryzyka, ale także planowania. Osoba przedsiębiorcza z całą pewnością stanowi ogromne wsparcie dla innych osób w życiu prywatnym i społecznym, a dla swoich pracowników stanowi fundament do podejmowania działań.
Historycznie termin przedsiębiorczość pojawił się pierwszy raz na przełomie XVIII oraz XIX wieku, co bezpośrednio związane było z narodzinami kapitalizmu oraz rewolucji przemysłowej. Wspominał o niej znany do dzisiaj przedstawiciel ekonomicznego liberalizmu Adam Smith.

Czym jest zarządzanie?

Definicji zarządzania jest wiele i były one tworzone na przestrzeni lat przez znakomitych naukowców- ekonomów, którzy ten termin dopasowywali pod trwające aktualnie epoki historyczne. Z całą pewnością wypadkową wszystkich definicji zarządzania, będzie istota panowania nad różnorodnością oraz przekształcanie zbiorowych wysiłków w osiągnięcie celu. Zarządzanie powinno kierować się bardzo ważnymi cechami takimi jak sprawność oraz skuteczność.
Za sprawność uważa się wykorzystywanie zasobów w sposób mądry oraz bez zbędnego marnowania. Synonimem skuteczności może być ekonomiczność oraz efektywność. Natomiast skuteczność definiuje się jako działanie z powodzeniem. Wg Petera Druckera zarządzanie to cecha dotycząca przede wszystkim ludzi i jest ona głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Aby prawidłowo zarządzać niezbędna jest komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja z otoczeniem. Zarządzanie musi podchodzić całościowo ale też elastycznie do podjętego celu.

Z całą pewnością biorąc pod uwagę wszystkie ekonomiczne definicje, należy zauważyć, że przedsiębiorczość i zarządzanie to cechy nieodłączne i zawsze idące ze sobą w parze. Obie są nastawione przede wszystkim na osiągnięcie celu, który jest bardzo istotny w prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Udostępnij