formator.pl

Strona poświęcona biznesowi, finansom i pracy.

Finanse

Co warto wiedzieć o obligacjach?

Co warto wiedzieć o obligacjach?

W kontekście omawiania zagadnień związanych z inwestowaniem często mówi się o obligacjach. Uchodzą one za jedną ze sprawdzonych i najbezpieczniejszych form inwestowania, dlatego też warto znać podstawowe informacje na ich temat.

Czym jest obligacja?

Obligacja jest papierem wartościowym zaliczanym do dłużnych instrumentów finansowych. Jedną stroną obligacji jest jej emitent, który stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem. Jedną z kluczowych kwestii, jakimi różnią się obligacje od akcji jest to, że obligacja nie daje właścicielowi uprawnień względem emitenta takich jak np. dywidenda czy współwłasność. W praktyce dystrybucja obligacji odbywa się różnymi kanałami – wiele w tym momencie zależy od tego, jaki podmiot jest emitentem tych papierów wartościowych. Może nim być Skarb Państwa, samorząd terytorialny lub przedsiębiorstwo.

Jak dzielą się obligacje?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, podział obligacji jest przeprowadzany na podstawie różnych kryteriów. O jednym z nich, a mianowicie o rodzaju emitenta, była już mowa powyżej. Ponadto obligacje dzielą się również ze względu na okres do wykupu – w tym zakresie wyróżnia się obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Jeśli natomiast za kryterium podziału przyjmuje się wartość nominalną i oprocentowanie obligacji, wówczas dzieli się je na kuponowe i zerokuponowe. Innymi kryteriami podziału są: wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego.

Czy opłaca się inwestować w obligacje?

Decydując się na inwestowanie w obligacje, trzeba mieć świadomość tego, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności uzyskania dochodu. Niemniej z drugiej strony zasady tej formy inwestowania są przejrzyste – nie jest przy tym konieczne duże doświadczenie i posiadanie rozległej wiedzy o mechanizmach giełdowych. Z tego też powodu obligacje są świetnym rozwiązaniem dla początkujących inwestorów, a opłacalność takiego przedsięwzięcia zależy od licznych czynników.

Udostępnij