STUDIO DTP

Dział graficzny zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem plików do naświetlania, obróbką i skanowaniem zdjęć, a także składem DTP, oraz dostosowaniem do druku.

Przygotowujemy również projekty graficzne. Wykonujemy wszelkie prace graficzne związane z układem koncepcyjnym wizytówek, ulotek folderów itp.

Ponadto gotowe projekty są, na wyraźne życzenie klienta, weryfikowane pod względem poprawności. W przypadku ewentualnych niedociągnięć proponujemy korektę zaistniałego problemu.


Skaner bębnowy Scan Mate 11000:
- max. rozdzielczość optyczna - 11000 dpi
- gęstość optyczna - 4.0 D
- oprogramowanie - Color Quartet
Skaner Heidelberg 1450:
- max. rozdzielczość optyczna - 2400 dpi
- gęstość optyczna - 3.6 D
- oprogramowanie: Linocolor


Naświetlarka Fujifilm LUXEL F9000
- dwa strumienie laserów
- format max. 920 x 1056 mm
- rip CELEBRA NT postscript level 1,2,3
- raster tradycyjny lub stochastyczny
- max. rozdzielczość - 3650 dpi
- max. liniatura - 400 lpi
- prędkość - 29 arkuszy B1 na godz. (2540 dpi)
Jedyna tej wielkości w regionie

Przyjmujemy prace w następujących formatach:
ps, prn, pdf, tiff, eps oraz w dokumentach otwartych na platformach PC lub MAC


Profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne Macintosh G3 i Macintosh G4 z monitorem Barco do kalibracji kolorów oraz kilka stanowisk z komputerami klasy PC