KONTAKT

P. W. "FORMATOR" sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 163,
tel. (0-56) 6527218,
fax (0-56) 6527219,
e-mail:
Sekretariat: sekretariat@formator.pl
Dział Kalkulacji: wyceny@formator.pl
Studio graficzne, naświetlania: formator@formator.pl
Księgowość: z.wlodarczyk@formator.pl

NIP: 879-017-22-82
KRS 0000110335
SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000 PLN


zobacz Interaktywny Plan